Menu Menu
Konto Konto
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Wpłaty prosimy kierować na konto:

PKO BP :

07 1020 2498 0000 8502 0030 5797

Pozostałe informacje

REGULAMIN :

I: POSTANOWNIENIA OGÓLNE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego

Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu

stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia

przez Klienta. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w

chwili ich zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna -

sprzedaży między Firmą Tomasz Pasak mtm, a konsumentami będą rozstrzygane w

pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego

zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby

niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą

rozstrzygane przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd

właściwy dla miejsca wykonania umowy.

4. Kupujący ma prawo na podanie ewentualnych sporów wynikłych ze

sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego, bądź możliwość

wniesienia sprawy przed stałe sądy konsumenckie działające przy

wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

5. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

Wszelkie prawa do wszystkich materiałów zamieszczanych na aukcjach

użytkownika swiatwifi.pl są zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie

ich bez zezwolenia jest wzbronione. Naruszenie praw autorskich może

skutkować odpowiedzialnością prawną, określoną w szczególności w

przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przepisach kodeksu cywilnego oraz

przepisach prawa prasowego.

6. Internetowe rozstrzyganie sporów http://ec.europa.eu/consumers/odr/

II: GWARANCJA i REKLAMACJE
1. Firma MTM gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie do 12 miesięcy  od daty sprzedaży.
2. Gwarancja na akumulatory wynosi 6 miesięcy.
3. Uszkodzony sprzęt należy dostarczyć na adres naszej firmy na swój koszt pocztą lub firmą kurierska.
4. Przesyłki za pobraniem lub na nasz koszt nie będą odbierane.
5. W przesyłce z reklamowanym towarem powinna znajdować się informacja o usterce i dokument potwierdzający gwarancję i datę zakupu: paragon, faktura lub ich ksero.
6. Naprawy gwarancyjne obejmują urządzenia użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i dołączoną do nich instrukcją obsługi.
7. Gwarancja nie obejmuje:
a) urządzeń uszkodzonych przez niewłaściwe użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem,
b) mechanicznych uszkodzeń urządzeń powstałych z winy użytkownika,
c) uszkodzeń wynikających z samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych urządzeń,
d) uszkodzeń powstałych w wyniku przeciążenia urządzeń, nadmiernej eksploatacji lub pracy w niewłaściwych warunkach.
e) innych rzeczy wymienionych w instrukcji obsługi danego urządzenia. 

III : ZWROTY TOWARU BEZ PODANIA PRZYCZYN
1.Zgodnie z ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
a) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych (oświadczenie dołączyć do odsyłanego towaru , z podaniem w nim wszystkich danych do zwrotu środków na konto bankowe. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
b) termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. 
c) w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
d) sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
e) jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
f) konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem- zwrot środków realizujemy tylko na wskazany rachunek bankowy .UWAGA: Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem. 

IV : PRAWO
1. Podsłuchiwanie, zagłuszania sygnału osób trzecich bez ich wiedzy i zgody jest niezgodne z polskim prawem.
2. Niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie produktów z naszej oferty może naruszać prawo z Art. 265, 266, 267 i 268 Kodeksu Karnego. Nasza Firma nie bierze żadnej odpowiedzialności za niedozwolone ich używanie. 

V:  OCHRONA PRYWATNOŚCI, RODO
1. Firma nasza zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych", nie udostępnia i nie przetwarza danych osobowych swoich klientów do innych celów niż związanych z realizacją zamówienia 
2.Urządzenia oferowane w naszym sklepie przeznaczone są do użytku własnego. Niewłaściwe użytkowanie niektórych urządzeń w innym celu może naruszać prawo z Art. 265, 266, 267 i 268 Kodeksu Karnego. 
3. Przez używanie niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z polityką ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez stronę ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnuj z korzystania z naszego serwisu internetowego. 
a) ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na twoim urządzeniu użytkownika podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. 
4. Podczas składania zamówienia klient po kolei akceptuje zgody, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5. Celem zbierania danych jest proces realizacji usługi lub zawarcie umowy sprzedaży, a także po zatwierdzeniu dalszych zgód - marketing. W wypadku zakupów na odległość podanie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia. Dane z przeglądarki mogą być także zbierane automatycznie w celach statystycznych a także aby zapewnić prawidłowe działanie elementów strony, jak zapamiętanie ustawień, czy produktów z koszyka.
6. Dane te są przechowywane przez okres maksymalnie 100 lat.
Właścicielowi danych przysługuje prawo do żądania od Właściciela sklepu dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy przenoszenia danych. Dodatkowo może cofnąć każdą z wyrażonych zgód.
Właściciel danych ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z jego zadeklarowaną wcześniej wolą.
7. Zweryfikowany właściciel danych ma prawo żądać usunięcia konta w sklepie wraz z danymi.
8. Dane nie są przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem usługodawców wysyłkowych i finansowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
9. Administratorem danych osobowych jest firma MTM TOMASZ PASAK, ul. Cieszkowskiego 15/36, 41-303 Dąbrowa Górnicza, REGON: 243199157, NIP: 625-223-30-37

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl